Неделен весник – Капитал

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Капитал  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Сопственичка структура

Контролен административен надзор Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

Редовен административен надзор Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Редовен административен надзор  Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

  • Решение за мерка јавна опомена Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.06.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019

Редовен административен надзор Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Капитал  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2017 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

– Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) –  11.09.2017 

Изречена мерка:

Импресум

– Член 14 став 1 од Законот за медиуми – 26.06.2017   


2015 година:

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 04.09.2015 


2014 година:

Изречена мерка за законската обврска Заштита на изворот на информации (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 28.10 .2014 Accessibility

Accessibility