Скопје, 31.01.2014г. Одржан состанок со ТРД радија на државно ниво и ТРД телевизии и радија на регионално ниво од Скопје

Скопје, 31.01.2014 – Одржан работен состанок со ТРД радија на државно ниво и ТРД телевизии и радија на регионално ниво од Скопје

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одржа состанок со радиодифузерите – радија на државно ниво и телевизии и радија на регионално ниво од Скопје, чија цел беше претставниците на радиодифузерите да се запознаат со изменетите обврски кои се настанати со новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во поглед на заштитата и негувањето на културниот идентитет, односно емитување на вокална/вокално – инструментална музика и програма изворно создадена на македонски јазик, односно на јазиците на етничките заедници.Accessibility

Accessibility