Mbledhje me SHTR radiot në nivel të shtetit dhe SHTR televizionet dhe radiot në nivel regjional nga Shkupi

Shkup, 31.01.2014– Mbledhje pune me SHTR radiot në nivel të shtetit dhe SHTR televizionet dhe radiot në nivel regjional nga Shkup.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajti mbledhje me radiodifuzerët- radiot në nivel të shtetit dhe televizionet dhe radiot në nivel regjional nga Shkupi, mbledhja për qëllim kishte që përfaqësuesit e radiodifuzerëve të njoftohen me ndryshimet dhe obligimet të cilat janë sjellë me ligjin e ri për shërbime audio dhe audiovizuele në pikëpamje të mbrojtjes dhe zhvillimit të identitetit kulturor, respektivisht transmetimin e muzikës vokale/vokale-instrumentale dhe program burimor prodhuar në gjuhën maqedonase, respektivisht të gjuhëve të bashkësive etnike.Accessibility

Accessibility