Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија за 2013 година

Скопје, 10.09.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија за 2013 година, во која е анализирана структурата на вработените во телевизиската

индустрија и структурата на вработените во радиската индустрија. Ова е четврта Анализа на вработените во радиодифузната индустрија изработена од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија за 2013 година можете да ја преземете тука.Accessibility

Accessibility