Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive për vitin 2013

Shkup, 10.09.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përpunoi Analizë  e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive për vitin 2013, në të cilën është analizuar struktura e të punësuarve në industrin televizive

dhe struktura e të punësuarve në industrin e radios. Kjo është Analiza e katërt e të punësuarve në industrinë radiodifuzive nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Analizën e të punësuarve në industrinë radiodifuzive mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility