Избран e директор на Агенцијата за aудио и aудиовизуелни медиумски услуги

Скопје, 08.10.2014 – Советот на Агенцијата на 12-та седницата што се одржа на 07 Октомври 2014 година, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за директор на Агенцијата го избра д-р Зоран Трајчевски.Accessibility

Accessibility