2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Информации достапни за корисниците, Импресум, Идентификација на радиодифузер, Изворно создадена програма 

Kонтролен административен надзор врз работата на ТВ Канал Феста – 20.12.2016

Редовен административен надзор врз ТВ Канал Феста (прекршување на членот 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Канал Феста (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

Редовен програмски надзор врз ТВ Канал Феста (прекршување на членот 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Канал Феста против прекршување на членот 92 став 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

 Accessibility

Accessibility