Податоци за досегот на радиостаниците и уделот на сателитски, регионални и локални ТВ во вкупната гледаност – четврт квартал 2015 година

Скопје, 15.01.2016 – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за четвртиот квартал од 2015 година,  можат да се преземат на следниот  линк

 Accessibility

Accessibility