Годишен извештај за досегот на радиостаниците и уделот на сателитски, регионални и локални ТВ во вкупната гледаност

Скопје, 21.01.2016 година –  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го објавува Годишниот извештај за 2015 година, за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво.

Извештајот е изработен за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и истиот може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility