Извештаи од вонредни надзори по претставки од СДСМ

Скопје, 15.04.2016 – Врз основа на шест претставки од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Агенцијата спроведе повеќе вонредни надзори врз програмите на националните телевизии ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Нова и ТВ Сител. Претставките се однесуваа на почитувањето на начелата од член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во неколку случаи надзорите покажаа дека постои непочитување на законот. На телевизиите им се упатени укажувања, а детали од надзорите има во извештаите.

Извештаите од извршениот надзор можат да бидат преземени во следните линкови:

– Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

– Канал 5 ДООЕЛ Скопје

– Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје

– Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје

– Сител ДООЕЛ Скопје

– Сител ДООЕЛ Скопје

– Сител ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility