Raportet nga mbikëqyrjet e jashtëzakonshme pas parashtresave të LSDM-së

Shkup, 15.04.2016 – Në bazë të gjashtë parashtresave nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Agjencia realizoi disa mbikëqyrje administrative të programeve të televizioneve nacionale TV Alfa, TV Kanal 5, Tv Nova dhe TV Sitel.Parashtresat kanë të bëjnë me respektimin e parimeve nga neni 61 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Në disa raste mbikëqyrjet treguan se ekziston mosrespektim i ligjit.Televizioneve u janë dhënë vërejtjet, ndërsa detajet i jeni në raporte.

Raportet e mbikëqyrjes së realizuar mund të merren në këto linke:

– Televizioni NOVA SHPKNJP Shkup

– Kanal 5 SHPKNJP Shkup

– Alfa TV SHPKNJP Shkup

– Alfa TV SHPKNJP Shkup

– Sitel SHPKNJP Shkup

– Sitel SHPKNJP Shkup

– Sitel SHPKNJP Shkup



Accessibility

Accessibility