Податоци за досегот на радиостаниците и телевизиите за уделот во вкупната гледаност – прв квартал 2016 година

Скопје, 19.04.2016г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално ниво, прв квартал за 2016 година може да ги преземете на следниот
линк Accessibility

Accessibility