Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – втор квартал за 2016 година

Скопје 15.07.2016г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално ниво, за вториот квартал од 2016 година,
можат да се преземат на следниот линк Accessibility

Accessibility