Одговор до ММА во врска со усвоената Методологија за избори

Скопје, 31.08.2016г. – Македонската медиумска асоцијација (ММА), се обрати со допис до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во врска со усвоената Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година.

Одговорот од Агенцијата до ММА може да се преземе на следниот линк

Дописот од ММА до Агенцијата е достапен на следниот линк

 Accessibility

Accessibility