Përgjigje deri te AMM në lidhje me Metodologjinë e miratuar të zgjedhjeve

Shkup, 31.08.2016 – Asociacioni mediatik i Maqedonisë (AAM), ju drejtua me shkrim Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në lidhje me Metodologjinë e miratuar për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit, gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen në vitin 2016.

Përgjigjen e Agjencisë deri te AMM mund ta merrni në këtë link

Shkresën nga AAM deri te Agjencia, gjithashtu mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility