Агенцијата изврши мониторинг врз првиот програмски сервис – МРТ1

 Скопје, 07.09.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши Мониторинг врз Првиот телевизиски програмски сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис (МРТ1).

Констатациите од надзорот (мониторингот) можете да ги преземете на следниов линк:

– Прв програмски сервис – МРТ1

 Accessibility

Accessibility