Agjencia realizoi monitorim të shërbimit të parë programor – RTM1

Shkup, 07.09.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorim ndaj Shërbimit të parë programor të televizionit, të Ndërmarrjes publik të radiodifuzionit RADIOTELEVIZIONI I MAQEDONISË Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programore (RTM1).

Konstatimet nga mbikëqyrja (monitorimi) mund të merren në këtë link:

–  Shërbimi i parë programor – RTM1Accessibility

Accessibility