Агенцијата изврши мониторинг врз 18 радиодифузери

Скопје,17.09.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши Мониторинг врз 18 (осумнаесет) радиодифузери: Македонска Радиотелевизија Прв програмски сервис МРА1, Македонска Радиотелевизија Трет програмски сервис МРА 3, Македонска Радиотелевизија Прв програмски сервис МРТ1, Македонска Радиотелевизија Втор програмски сервис МРТ2, ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, Наша ТВ ДООЕЛ Скопје, ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје, ТВ Алсат-М ДОО Скопје, ТВ АРТ ДОО Тетово, ТВ Канал  5 ДООЕЛ Скопје, ТВ Нова ДООЕЛ Скопје, ТВ Шења ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, ТВ Сонце ДООЕЛ Скопје, ТВ Телма ДООЕЛ Скопје, ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип,Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје и Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип,

Констатациите од надзорите (мониторингот) можете да ги преземете на следниве линкови:

Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1 

Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

ТВ Алсат-М ДОО Скопје

ТВ АРТ ДОО Тетово

ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

ТВ Сонце ДООЕЛ Скопје

ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

Радио Канал 77 ДООЕЛ ШтипAccessibility

Accessibility