Предлог на Привремената комисија за 18 извештаи од извршен мониторинг

Скопје, 20.09.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, достави Предлог до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кој се предлага да не се преземаат мерки.

Предлогот на Привремената комисија за следење на медиумското претставување може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility