Propozimi i Komisionit për përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të realizuar

Shkup, 20.09.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve me shkrim, për monitorimin e realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore, dorëzoi Propozim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në të cilin propozohet që të mos merren masa.

Propozimin e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund ta merrni në këtë link.Accessibility

Accessibility