Извештај од вонреден надзор по претставка од СДСМ

Скопје, 29.09.2016 – Врз основа на претставка од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Агенцијата спроведе вонреден надзор врз програмата на ТВ Сител. Претставката се однесуваа на почитувањето на начелата од член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (начела за вршење на дејноста).

Извештајот од извршениот надзор може да се преземе на следниот линк:

ТВ Сител ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility