Raporti nga mbikëqyrja jashtëzakonshme, pas parashtresës së LSDM-së

Shkup, 29.09.2016 – Në bazë të parashtresës nga Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, Agjencia realizoi një mbikëqyrje të jashtëzakonshme të programit të TV Sitel. Parashtresa kishte të bëjë me respektimin e parimeve nga neni 61 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (parimet e realizimit të veprimtarisë).

Raportin e mbikëqyrjes së realizuar mund ta merrni në këtë link:

TV Sitel SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility