Поднесени барања за поведување прекршочна постапка против ТВ Сител и ТВ Нова

Скопје, 01.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по поднесените предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување, поднесе барања за поведување прекршочна постапка во која судот ќе изрече прекршочна санкција – опомена, против ТВ Сител ДООЕЛ Скопје и ТВ Нова ДООЕЛ Скопје.

Прекршочна постапка за овие два радиодифузера се покренува заради прекршување на член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик, во периодот од 12 до 21 септември 2016г.

Предлозите за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и извештаите од извршениот надзор (мониторинг) врз ТВ Сител и ТВ Нова можат да се преземат на следните линкови:

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

 Писмен извештај од спроведен надзор врз ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

 

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор врз ТВ Нова ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility