2017 година

image_pdfimage_print

Извештај од спроведен надзор

Надзор над изборното медиумско претставување

Надзор над изборното медиумско претставување ТВ Коха (член 75 ставови 1 и 2 од ИЗ, член 75-а став 1 точка в и став 2 од ИЗ) – 10.10.2017Accessibility

Accessibility