1

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станици, мај и јуни 2017 година

Скопје, 14.07.2017г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за периодот мај и јуни 2017 година се достапни на следниот 
линк