Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e tyre në shikueshmërinë e përgjithshme të TV stacioneve, për muajt maj dhe qershor 2017

Shkup, 14.07.2017 – Të dhënat për shtrirejn e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për periudhën maj dhe qershor 2017, mund të merren në këtë
linkAccessibility

Accessibility