Редовен надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л и ТЕЛЕНЕТ КОМ

Скопје 20.07.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар и ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт-импорт, Тетово, за повеќе одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
– реемитување на програмски сервиси со порнографија во кодиран облик, титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ, регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и реемитување на програмски сервиси само во сервилната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено доаволата за обезбедување на ТВ или радио емитување.

Надзорот покажа дека двата кабелски оператори постапиле согласно законските одредби.

Извештаите се достапни на следните линкови:

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л

ТЕЛЕНЕТ КОМAccessibility

Accessibility