Мерка-опомена за кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА-НЕТ

Скопје, 31.07.2017г. –  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по спроведениот вонреден надзор и констатираното реемитување на  програмските сервиси Cartoon Network и Boomerang, коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата, на кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ ДОО Скопје,
му издаде решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на овие програмски сервиси.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк: МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ Accessibility

Accessibility