Контролен програмски надзор врз ТВ-Канал ВИС

Скопје, 15.08.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз регионалната телевизија ТВ-Канал Вис од Струмица, спроведе контролен надзор за да утврди дали играните филмови „Последно Возење“ и „На работ на смртта“, се пренесувани надвор од периодот утврден во договорите со имателите на права.

Агенцијата констатираше дека преку валидни договори склучени со имателите на правата, ТВ-Канал Вис од Струмица ги има регулирано правата за емитување на наведените играни филмови.

Извештајот од контролниот надзор е достапен на следниот линкAccessibility

Accessibility