Mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj TV-Kanal VIS

Shkup, 15.08.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj televizionit rajonal TV-Kanal Vis nga Strumica me qëllim që të konstatohet nëse filmat artistik “Ngasja e fundit” dhe “Në prag të vdekjes”, janë transmetuar jashtë periudhës së përcaktuar sipas marrëveshjeve me pronarët e të drejtave.

Agjencia konstatoi se TV-Kanal Vis i ka rregulluar të drejtat për transmetimin e filmave të theksuar artistik përmes marrëvshjeve të lidhura me pronarët e të drejtave.

Raportin nga mbikëqyrja kontrolluese mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility