Извршен контролен програмски надзор врз МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ

Скопје 25.08.2017г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз работата на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги МУЛТИМЕДИЈА-НЕТ ДОО Скопје.

При извршениот контролен програмски надзор кај горенаведениот кабелски оператор констатирано е дека истиот постапил во целост по претходното решение упатено од Агенцијата.

Извештајот може да го преземете на следниот линк:

МУЛТИМЕДИЈА-НЕТ ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility