Agjencia realizoi mbikqyrje programore kontrolluese ndaj MULTIMEDIJA-NET

Shkup, 25.08.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje kontrolluese ndaj punës së Shoqërisë për inxhinieri telekomunikuese, softuer, tregti dhe shërbime MULTIMEDIJA-NET SHPK Shkup.

Gjatë mbikqyrjes së realizuar programore kontrolluese të punës së operatorit kabllor të lartpërmendur, është konstatuar se ka vepruar në tërësi sipas vendimit të shqiptuar nga ana e Agjencisë.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

MULTIMEDIJA-NET SHPK ShkupAccessibility

Accessibility