Петти седмичен извештај од Агенцијата до ДИК

Скопје, 11.09.2017г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските од Изборниот законик, денес до Државната изборна комисија го достави Петтиот седмичен извештај за периодот од 4 до 10 септември 2017 година и
Третиот извештај од мониторингот на медиумското известување по распишувањето на Локалните избори, односно за периодот од 27 август до 5 септември 2017 година.

Повеќе детали за Петтиот седмичен извештај можат да се погледнат на следниот линк.Accessibility

Accessibility