Податоци за досегот на радиостаниците и за вкупната гледаност на телевизиските станици – трет квартал од 2017г.

Скопје, 16.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги објави Податоците за досегот на радиостаниците и за вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на национално, регионално и локално ниво, за третиот квартал од 2017 година.

Податоците за досегот на РА станиците и за вкупната гледаност на ТВ станиците се достапни на следниот линк.Accessibility

Accessibility