Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për shikueshmërinië e stacioneve televizive – tremujori i tretë

Shkup, 16.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i publikoi të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel nacional, rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë të vitit 2017.

Të dhënat për shtrirjen e RA stacioneve dhe shikueshmërisë së përgjithshme të TV stacioneve mund të merren në këtë link.Accessibility

Accessibility