Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за ТВ Алфа

Скопје, 07.11.2017г. – Комисијата за заштита од дискриминација на РМ до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Допис – мислење со кое се утврдува дискриминација по основ на етничка припадност и припадност на маргинализирана група, во случајот кој Агенцијата го иницираше против ТВ Алфа.

Дописот од Комисијата за заштита од дискриминација на РМ може да се погледне на следниот линк Accessibility

Accessibility