Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi lidhur me parashtresën ndaj TV Alfa

Shkup, 07.11.2017. – Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në RM, dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele një Shkresë – mendim me të cilin konstatohet diskriminim në bazë të përkatësisë etnike dhe përkatësisë së grupit të margjinalizuar, lidhur me rastin të cilin e inicoi Agjencia kundër TV Alfa.

Shkresa nga Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në RM mund të merret në këtë  link Accessibility

Accessibility