Мислење на Агенцијата за Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје, 29.11.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по повод Предлог – Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од октомври 2017 година, до Министерството за информатичко општество и администрација достави Мислење.

Мислењето на Агенцијата за Предлог – Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од октомври 2017 година е достапно на следниот линк. Accessibility

Accessibility