Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2017г.

Скопје, 15.01.2018г. –  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за четвртиот квартал од 2017 година.
Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2017 година, можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility