Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve për tremujorin e katërt të vitit 2017

Shkup, 15.01.2018. –  ЗPër nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele u përpilua një hulumtim për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve për tremujorin e katërt të vitit 2017.

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve për tremujorin e katërt të vitit 2017, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility