Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за мизогинија и сексизам на програмите на три радио станици

Скопје, 16.02.2018г. – Во врска со поднесената претставка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за заедничката кампања во сопствена продукција на Сити Радио, Клуб ФМ и Метрополис Радио Мрежа, Комисијата за заштита од дискриминација на РМ до Агенцијата, достави Допис – мислење со кое се утврдува вознемирување по родова основа направено од страна на Сити радио, кое предизвикува повреда на достоинството на жената, со спотовите од кампањата за прееманципираните жени емитувани на 30 октомври 2017 година.

Дописот од Комисијата за заштита од дискриминација на РМ може да се погледне на следниот линк

 

 Accessibility

Accessibility