Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në aspekt të parashtresës për mizogami dhe seksizëm në programet e tri radiostacioneve

Shkup, 16.02.2018– Në lidhje me parashtresën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, lidhur me fushatën e përbashkët të produksionit të tyre, te Siti Radio, Klub FM dhe Metropolis Radio Mrezha, Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në RM, ka dorëzuar deri te Agjencia një shkresë – mendimme të cilin konstatohet shqetësimi në bazë gjinore i bërë nga ana e Siti Radio, e që ka shkaktuar shkelje të dinjitetit të gruas, me spotet për fushatën e grave të tejemancipuara, që është emetuar më 30 tetor 2017.

Shkresa e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në RM mund të merret në këtë link

 Accessibility

Accessibility