Вонреден програмски надзор врз Телевизија Нова – програмски концепт

Скопје, 23.04.2018 – Агенцијата по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз Телевизија Нова за почитувањето на член 67 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, според кој радиодифузерот е должен во текот на една недела да исполни 80% од програмскиот концепт за кој им е доделена дозволата за телевизиско емитување.

Вонредниот надзорот покажа дека на програмата на Телевизија Нова, во период од 19 до 25 март 2018 година воопшто не е спроведуван програмскиот концепт за кој и е издадена дозволата за телевизиско емитување.

Извештајот може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility