Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj Televizionit Nova – koncepti programor

Shkup, 23.04.2018 – Agjencia me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj Televizionit Nova në lidhje me respektimin e nenit 67 paragrafi 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, sipas të cilës radiodifuzeri është i obliguar që gjatë një jave të plotësojë 80% të konceptit programor për të cilin edhe i është dhënë leja për emetim televiziv.

Mbikëqyrja e jashtëzakonshme tregoi se në programin e Televizionit Nova, në periudhën nga 19 deri më 25 marsi 2018, aspak nuk është zbatuar koncepti programor për të cilin është dhënë leja për emetim televiziv.

Raporti mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility