Изречени мерки-опомена на ТВ Шења, Телевизија Нова и магазинот Леона

Скопје, 23.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на ТВ Шења и Телевизија Нова и констатирано непочитување на обврската за објавување на импресум, Агенцијата на двата радиодифузери им изрече мерка-опомена.

Мерка-опомена е изречена и на издавачот на магазинот Леона, поради не објавени податоци за адресата на издавачот на медиумот, податоци за печатницата и датумот на печатење или препечатување.

Изречените мерки можат да се преземат на следните линкови:

ТВ Шења – (член 14 од Законот за медиуми) – 23.04.2018

Телевизија Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 23.04.2018

Леона – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2018Accessibility

Accessibility