Вонреден административен надзор врз Радио Слободна Македонија

Скопје, 27.04.2018г. – Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз Радио Слободна Македонија од Скопје, за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување.

Надзорот покажа дека Радио Слободна Македонија од Скопје не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Радио Слободна Македонија – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility