Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – втор квартал од 2018г

Скопје, 16.07.2018 – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за вториот квартал од 2018 година можат да се погледнат на следниот  линк.Accessibility

Accessibility