Мерки-опомена за ТВ Ускана Еден, ТВ М и ТВ Топестрада

Скопје, 23.07.2018г. – По извршен надзор и констатирано необезбедување на информации што треба да им се направат достапни на корисниците, на ТВ Ускана Еден, ТВ М и ТВ Топестрада им се изречени мерки-опомена. Мерка-опомена на ТВ Ускана Еден и е изречена и заради непочитување на правилата за заштита на малолетната публика.  На трите телевизии им е наложено во рок од 30 дена да го усогласaт своето работење согласно законските одредби.

Изречените мерки се достапни на линковите:Accessibility

Accessibility