Редовен програмски надзор врз ТВ Кочани, ТВ Здравкин, ТВ Канал 8 и ТВ Свет

Скопје, 23.07.2018г. – Врз телевизиите кои емитуваат програма на локално ниво – ТВ Кочани, ТВ Здравкин, ТВ Канал 8 и ТВ Свет, извршен е редовен програмски надзор за законските обврски поврзани со обемот на дневно емитувана програма, процентот изворно создадена програма и јазикот на емитување.

Надзорот кај овие четири радиодифузери покажа прекршување на обврската за емитување изворно создадена програма, додека кај ТВ Свет и на обврската за јазикот, во однос на емитување повеќе цртани филмови на англиски јазик без да бидат преведени на македонски јазик.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ТВ Кочани (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018
ТВ Здравкин (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018
ТВ Канал 8 (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018
ТВ Свет (член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018
ТВ Свет (член 64 од ЗААВМУ) – 23.07.2018 Accessibility

Accessibility