Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj TV Koçani, TV Zdravkin, TV Kanal 8 dhe TV Svet

Shkup, 23.07.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj televizioneve që emetojnë program në nivel lokal – TV Koçani, TV Zdravkin, TV Kanal 8 dhe TV Svet, në lidhje me vëllimin e programit të emituar ditor, përqindjen e programit të krijuar burimor dhe gjuhës së emetimit

 

Mbikëqyrja te këto katër radiodifuzer tregoi shkelje të obligimit për emetimin e programit të krijuar burimor, ndërsa te TV Svet edhe për obligimin për gjuhën e emetimit të disa filmave vizatimor në gjuhën angleze pa përkthim në gjuhën maqedonase.

Raportet e mbikëqyrjeve mund të merren në këto linke:

TV Koçani (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 23.07.2018
ТV Zdravkin (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 23.07.2018
ТV Kanal 8 (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 23.07.2018
ТV Svet (neni 90, neni 92 paragrafi 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 23.07.2018
ТV Svet (neni 64 nga LSHMAA) – 23.07.2018 Accessibility

Accessibility